Ordinantie voor het opzicht.

 

I. Het opzicht over de gemeenten.

Artikel 3.

Hoe de kerkvisitatie gehouden wordt.

Lid
13

Visitatoren-provinciaal zenden telken jare een overzicht over het kerkelijk leven der gevisiteerde gemeenten van een bepaalde classis in bij haar classicale vergadering ter behandeling en een afschrift daarvan aan de provinciale kerkvergadering en aan visitatoren-generaal ter kennisneming.