Ordinantie voor het opzicht.

 

I. Het opzicht over de gemeenten.

Artikel 3.

Hoe de kerkvisitatie gehouden wordt.

Lid
12

Alle ambtsdragers en organen der Kerk verstrekken aan visitatoren mondeling of schriftelijk de door dezen ten behoeve van hun arbeid gevraagde inlichtingen en gegevens.