Ordinantie voor het opzicht.

 

I. Het opzicht over de gemeenten.

Artikel 3.

Hoe de kerkvisitatie gehouden wordt.

Lid
11

Bij gelegenheid van de periodieke visitatie worden de leden der gemeente daarvan tenminste veertien dagen tevoren verwittigd door afkondiging in een kerkdienst en mededeling met toelichting in het kerkblad, en wordt hun op hun verzoek de gelegenheid geboden tot een gesprek met visitatoren.