Ordinantie voor het opzicht.

 

I. Het opzicht over de gemeenten.

Artikel 3.

Hoe de kerkvisitatie gehouden wordt.

Lid
10

Ieder, die voor visitatoren wordt opgeroepen in die kerkeraadsvergadering te verschijnen, is gehouden aan dat verzoek te voldoen.