Ordinantie voor het opzicht.

 

I. Het opzicht over de gemeenten.

Artikel 3.

Hoe de kerkvisitatie gehouden wordt.

Lid
1

Visitatoren-provinciaal regelen de visitaties, doch zo, dat elke gemeente in de kerkprovincie tenminste eenmaal in de vier jaren door twee der visitatoren wordt bezocht.