Ordinantie voor het opzicht.

 

I. Het opzicht over de gemeenten.

Artikel 2.

Kerkvisitatoren.

Lid
8

Bij ontstentenis van de praeses neemt de assessor diens werkzaamheden waar, terwijl de scriba bij ontstentenis wordt vervangen door een der door de praeses daartoe aangezochte visitatoren.