Ordinantie voor het opzicht.

 

I. Het opzicht over de gemeenten.

Artikel 2.

Kerkvisitatoren.

Lid
7

Visitatoren kiezen zich, telkens voor een kalenderjaar, uit hun midden een assessor en een scriba.