Ordinantie voor het opzicht.

 

I. Het opzicht over de gemeenten.

Artikel 2.

Kerkvisitatoren.

Lid
6

Het is niet mogelijk tegelijkertijd lid te zijn van een college van visitatoren-provinciaal en van dat van visitatoren-generaal.