Ordinantie voor het opzicht.

 

I. Het opzicht over de gemeenten.

Artikel 2.

Kerkvisitatoren.

Lid
4

Het dan nog ontbrekende lid wordt voor een tijdvak van acht jaren benoemd door de provinciale kerkvergadering uit de dienaren des Woords der Kerk of uit hen, die vroeger met dit ambt zijn bekleed geweest en de rechten als van een emeritus hebben; dit lid fungeert tevens als praeses van visitatoren-provinciaal.