Ordinantie voor het opzicht.

 

I. Het opzicht over de gemeenten.

Artikel 2.

Kerkvisitatoren.

Lid
3

Van de visitatoren-provinciaal benoemt elke classicale vergadering er twee, telkens voor een tijdvak van vier jaren, en wel een uit de dienaren des Woords en een uit de ouderlingen der kerkprovincie.