Ordinantie voor het opzicht.

 

I. Het opzicht over de gemeenten.

Artikel 2.

Kerkvisitatoren.

Lid
1

Het getal van visitatoren-provinciaal bedraagt één meer dan het tweevoud van het getal der in de betrokken kerkprovincie gelegen classes.