Ordinantie voor het opzicht.

 

V. Gravamina.

Artikel 19.

Het indienen van een gravamen.

Lid
2

Oordeelt de kerkeraad het gravamen daartoe van genoegzaam belang of dient de bezwaarde in het tegengestelde geval zelf een verzoek tot behandeling bij de classicale vergadering in, dan doet deze de bezwaarde door een commissie uit haar midden horen en beslist of er gegronde redenen zijn het gravamen aan de provinciale kerkvergadering ter beoordeling voor te leggen.