Ordinantie voor het opzicht.

 

IV. Het opzicht over de dienst des Woords en de catechese.

Artikel 18.

Terugkeer in het ambt.

Lid
2

In dit geval wordt hij geacht het consent verkregen te hebben, bedoeld in art. 17 van de ordinantie voor de verkiezing van ambtsdragers.