Ordinantie voor het opzicht.

 

III. Handhaving van de kerkelijke tucht.

Artikel 13.

Algemene bepalingen.

Lid
4

Een vergadering is tot geheimhouding verplicht met betrekking tot hetgeen daar terzake van de levenswandel van een lid der Kerk is behandeld.