Ordinantie voor het opzicht.

 

III. Handhaving van de kerkelijke tucht.

Artikel 13.

Algemene bepalingen.

Lid
3

De plaats van het lid van een commissie voor het opzicht, wiens zaak krachtens deze ordinantie door die commissie wordt behandeld of die geroepen is voor deze commissie als getuige te verschijnen, wordt ingenomen door diens secundus, tertius of een plaatsvervangend lid.