Ordinantie voor het opzicht.

 

III. Handhaving van de kerkelijke tucht.

Artikel 12.

Herstel.

Lid
2

Degene, op wie het zesde middel ter handhaving van de kerkelijke tucht is toegepast, kan, wanneer hij zijn schuld beleden en zijn berouw door belijdenis en wandel bevestigd heeft, op gezag van het kerkelijk lichaam, dat dit middel op hem heeft toegepast, door de kerkeraad, met gebruikmaking van een daartoe bestemd formulier uit het dienstboek der Kerk, wederom als lidmaat in de gemeente worden opgenomen.