Ordinantie voor het opzicht.

 

III. Handhaving van de kerkelijke tucht.

Artikel 10.

Verwijzing.

Lid
1

Van dit nieuwe besluit, waarop het bepaalde in de eerste vier leden van art. 7 dezer ordinantie wederom van toepassing is, staat beroep open als bedoeld in art. 8 van deze ordinantie.