Ordinantie voor het opzicht.

 

III. Handhaving van de kerkelijke tucht.

Artikel 10.

Verwijzing.

Lid
2

In dat geval verwijst de commissie de zaak naar een soortgelijke ambtelijke vergadering binnen de kerkprovincie, dan wel naar de kerkvergadering van een aangrenzende kerkprovincie, teneinde, desgewenst aan de hand van de bij de vorige behandeling van de zaak vastgestelde feitelijke gegevens, te komen tot een nieuwe uispraak, waarbij rekening gehouden wordt met de motieven, die tot de verwijzing hebben geleid.