Ordinantie voor het opzicht.

 

III. Handhaving van de kerkelijke tucht.

Artikel 10.

Verwijzing.

Lid
1

De commissie voor het opzicht uit de synode is bevoegd binnen dertig dagen na ontvangst van het afschrift van een uitspraak, waarvan de betrokkene geen voorziening in hoger beroep of vernietiging heeft gevraagd, deze bij gemotiveerd besluit buiten werking te stellen, indien door die uitspraak naar het oordeel der commissie de gelijkheid in de uitoefening van het opzicht ernstig wordt gekwetst.