Ordinantie voor het opzicht.

 

I. Het opzicht over de gemeenten.

Artikel 1.

De kerkvisitatie.

Lid
3

Aan de visitatie van visitatoren-provinciaal zijn onderworpen de gemeenten, de ambten, bedieningen, functies en organen, behorende tot, of werkzaam zijnde binnen de grenzen van een kerkprovincie; aan de visitatie van visitatoren-generaal de overige ambten, bedieningen, functies en organen.