Ordinantie voor het opzicht.

 

I. Het opzicht over de gemeenten.

Artikel 1.

De kerkvisitatie.

Lid
2

De kerkvisitatie wordt gehouden door de visitatoren-provinciaal, daarin bijgestaan door de brede moderamina der classicale vergaderingen en door visitatoren-generaal.