Ordinantie voor het opzicht.

 

I. Het opzicht over de gemeenten.

Artikel 1.

De kerkvisitatie.

Lid
1

De kerkvisitatie, dienstbaar aan de opbouw van de gemeente als het lichaam des Heren, gaat uit van de meerdere vergaderingen, en omvat
het onderzoek naar en het opzicht over het geestelijk leven der gemeente en de vervulling van ambten, bedieningen en functies;
het wegnemen — door raadgeving en overleg — van moeilijkheden in en tussen de organen van gemeente en Kerk; en
de bevordering van de dienst der gemeente in de wereld.