Ordinantie voor de ambtelijke vergaderingen.

 

III. De provinciale kerkvergadering.

Artikel 9.

Werkwijze.

Lid
6

Is deze niet uit haar midden gekozen, dan heeft hij in de vergadering van de provinciale kerkvergadering en haar breed moderamen een adviserende stem.