Ordinantie voor de ambtelijke vergaderingen.

 

II. De classicale vergadering.

Artikel 6.

Werkwijze.

Lid
5

Zij kiest zich voorts — voor een tijdvak van drie jaren — uit haar midden een scriba.