Ordinantie voor de ambtelijke vergaderingen.

 

II. De classicale vergadering.

Artikel 6.

Werkwijze.

Lid
2

Voorts komt zij bijeen, indien het moderamen daartoe redenen aanwezig acht of door tenminste vijf kerkeraden uit de classis een verzoek daartoe is ingediend, aan welk verzoek binnen zes weken na ontvangst moet worden gevolg gegeven.