Ordinantie voor de ambtelijke vergaderingen.

 

II. De classicale vergadering.

Artikel 4.

Samenstelling.

Lid
6

In gemeenten met een of meer gemeenschappelijke predikantsplaatsen neemt de kerkeraad van elk dezer gemeenten aan de afvaardiging van ouderlingen en diakenen ter classicale vergadering deel alsof bij elk harer een afzonderlijke predikantsplaats was gevestigd, met dien verstande, dat, indien de predikantsplaats vacant is, door die gemeenten bij toerbeurt een ouderling wordt afgevaardigd.