Ordinantie voor de ambtelijke vergaderingen.

 

II. De classicale vergadering.

Artikel 4.

Samenstelling.

Lid
5

Indien de predikantsplaats vacant is, wordt in plaats van de predikant een ouderling afgevaardigd.