Ordinantie voor de ambtelijke vergaderingen.

 

II. De classicale vergadering.

Artikel 4.

Samenstelling.

Lid
3

Predikanten voor buitengewone werkzaamheden wonen als adviserend lid de classicale vergadering, binnen welker ressort zij wonen, bij.