Ordinantie voor de ambtelijke vergaderingen.

 

II. De classicale vergadering.

Artikel 4.

Samenstelling.

Lid
2

Naar deze vergadering worden door elke kerkeraad afgevaardigd de predikanten, zowel die voor gewone als die voor bijzondere werkzaamheden.