Ordinantie voor de ambtelijke vergaderingen.

 

VII. Indeling van de gemeenten in ringen en classes en van de gemeenten en classes in kerkprovincies.

Artikel 33.

Wijziging van de kerkelijke indeling.

Lid
3

Wijziging in de samenvoeging van classes tot kerkprovincies geschiedt door het breed moderamen der synode.