Ordinantie voor de ambtelijke vergaderingen.

 

VII. Indeling van de gemeenten in ringen en classes en van de gemeenten en classes in kerkprovincies.

Artikel 33.

Wijziging van de kerkelijke indeling.

Lid
2

Wijziging in de samenvoeging van gemeenten tot classes geschiedt door het breed moderamen der provinciale kerkvergaderingen onder goedkeuring van het breed moderamen der synode of — zo hierbij meer dan een kerkprovincie is betrokken — door het breed moderamen der synode, de brede moderamina dier kerkprovincies gehoord.