Ordinantie voor de ambtelijke vergaderingen.

 

VI. Algemene bepalingen.

Artikel 31.

Kennisgevingen van verkiezingen en benoemingen.

Lid
3

De scriba van het breed moderamen der synode doet telken jare in de maand Februari een naamlijst het licht zien van allen, die zijn afgevaardigd naar een meerdere ambtelijke vergadering of deel uitmaken van een breed moderamen of een orgaan van bijstand van zulk een vergadering en publiceerd in de maand Augustus de daarin gekomen wijzigingen.