Ordinantie voor de ambtelijke vergaderingen.

 

VI. Algemene bepalingen.

Artikel 31.

Kennisgevingen van verkiezingen en benoemingen.

Lid
2

Elke meerdere ambtelijke vergadering zendt telken jare in de maand Januari een lijst — en in de maand Juli een opgave van de daarin gekomen wijzigingen — van de leden, secundi en tertii der ambtelijke vergadering, van haar breed moderamen en van haar organen van bijstand aan het breed moderamen der opvolgende meerdere vergadering en aan de scriba van het breed moderamen der synode.