Ordinantie voor de ambtelijke vergaderingen.

 

VI. Algemene bepalingen.

Artikel 31.

Kennisgevingen van verkiezingen en benoemingen.

Lid
1

Elke ambtelijke vergadering, die een afgevaardigde heeft aangewezen naar een meerdere vergadering, geeft daarvan terstond kennis aan de scriba van het breed moderamen dier meerdere vergadering.