Ordinantie voor de ambtelijke vergaderingen.

 

VI. Algemene bepalingen.

Artikel 30.

Afkondigingen en bekendmakingen.

Lid
3

Indien krachtens besluit van de kerkeraad of ingevolge een voorschrift uit of krachtens enige ordinantie een bepaald stuk ter inzake van de leden der gemeente wordt gelegd, geschiedt dit voor een in de bekendmaking te bepalen tijdvak op een daarvoor naar redelijkheid aan te wijzen plaats en wordt zulks op een der wijzen als bedoeld in het eerste lid van dit artikel tenminste zeven dagen te voren ter kennis van de leden der gemeente gebracht.