Ordinantie voor de ambtelijke vergaderingen.

 

VI. Algemene bepalingen.

Artikel 30.

Afkondigingen en bekendmakingen.

Lid
1

De kerkeraad doet zijn afkondigingen in de kerkdienst en regelt de wijze, waarop zijn bekendmakingen in de gemeente plaats vinden.