Ordinantie voor de ambtelijke vergaderingen.

 

VI. Algemene bepalingen.

Artikel 29.

Jaaroverzichten.

Lid
2

Mede aan de hand van jaaroverzichten, tot dat doel door de brede moderamina van de provinciale kerkvergaderingen opgesteld, geeft het breed moderamen der generale synode jaarlijks een samenvattend overzicht over de gang van het leven der Kerk in het afgelopen jaar en brengt dit ter kennis van de Kerk.