Ordinantie voor de ambtelijke vergaderingen.

 

VI. Algemene bepalingen.

Artikel 28.

De raad voor de zaken van pers en publiciteit.

Lid
1

Ten behoeve van de Kerk in haar geheel en van de organen van bijstand in het bijzonder is er een raad voor de zaken van pers en publiciteit, die tot taak heeft de pers met voorlichting te dienen en de kerkelijke publiciteit te verzorgen, onder meer door het doen uitgeven van periodieken en geschriften, die de Kerk kunnen dienen in de vervulling van haar apostolische, pastorale en diaconale opdracht.