Ordinantie voor de ambtelijke vergaderingen.

 

VI. Algemene bepalingen.

Artikel 27.

Secretariaten en instituten.

Lid
9

Het instituut voor sociologische onderzoekingen ten dienste van de Kerken voor de kerkelijke statistiek heeft tot taak:
de gegevens bijeen te brengen, die kunnen bijdragen tot een beter inzicht in het leven en werken der Kerk; en
deze gegevens te bewerken en gereed te maken voor gebruik door de generale synode en de andere lichamen der Kerk.