Ordinantie voor de ambtelijke vergaderingen.

 

VI. Algemene bepalingen.

Artikel 27.

Secretariaten en instituten.

Lid
5

Met uitzondering van de scriba der classicale vergadering, die steeds een concluderende stem uitbrengt, heeft de scriba of secretaris van een kerkelijk lichaam, die voor die arbeid een vergoeding ontvangt, in de vergadering van dat lichaam en van deszelfs breed moderamen een adviserende en in die van het moderamen een concluderende stem.