Ordinantie voor de ambtelijke vergaderingen.

 

VI. Algemene bepalingen.

Artikel 27.

Secretariaten en instituten.

Lid
2

De voorziening in de waaarneming van de verdere arbeid van de secretaris-generaal geschiedt van geval tot geval door het breed moderamen der generale synode.