Ordinantie voor de ambtelijke vergaderingen.

 

VI. Algemene bepalingen.

Artikel 27.

Secretariaten en instituten.

Lid
10

Het instituut kan bij alle lichamen der Kerk schriftelijke enquêtes houden en ontvangt op zijn verzoek van deze lichamen de inlichtingen en gegevens, die het voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijze van node heeft.