Ordinantie voor de ambtelijke vergaderingen.

 

VI. Algemene bepalingen.

Artikel 27.

Secretariaten en instituten.

Lid
1

De generale synode benoemt een secretaris voor algemene zaken, aan wie onder verantwoordelijkheid aan het breed moderamen der generale synode is opgedragen de secretaris-generaal bij te staan en te vervangen, bij het voeren van het secretariaat van de generale synode, haar breed moderamen en haar moderamen.