Ordinantie voor de ambtelijke vergaderingen.

 

VI. Algemene bepalingen.

Artikel 25.

Stemmingen over personen.

Lid
6

Indien ook deze tweede stemming niet de vereiste meerderheid oplevert, wordt — zo nodig na een tussenstemming — een herstemming gehouden tussen tweemaal zoveel personen, als er plaatsen moeten worden vervuld, uit hen, die bij de laatste stemming de meeste stemmen behaalden.