Ordinantie voor de ambtelijke vergaderingen.

 

VI. Algemene bepalingen.

Artikel 25.

Stemmingen over personen.

Lid
4

Ter beslissing wordt gevorderd de volstrekte meerderheid der uitgebrachte geldige stemmen, waarbij blanco stemmen niet meetellen.