Ordinantie voor de ambtelijke vergaderingen.

 

VI. Algemene bepalingen.

Artikel 25.

Stemmingen over personen.

Lid
3

Voor de vervulling van elke vacature moet afzonderlijk worden gestemd, tenzij een vergadering uit meer dan twintig leden bestaat of meer dan vijf stemmingen tegelijk moeten worden gehouden.