Ordinantie voor de ambtelijke vergaderingen.

 

VI. Algemene bepalingen.

Artikel 24.

Besluitvorming over zaken.

Lid
8

Staken de stemmen in die vergadering wederom, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen of — in zaken van kerkelijk opzicht — ten gunste van de betrokkene te zijn beslist.