Ordinantie voor de ambtelijke vergaderingen.

 

VI. Algemene bepalingen.

Artikel 24.

Besluitvorming over zaken.

Lid
6

Bij staking van stemmen wordt een herstemming gehouden.