Ordinantie voor de ambtelijke vergaderingen.

 

VI. Algemene bepalingen.

Artikel 24.

Besluitvorming over zaken.

Lid
3

De naar een meerdere vergadering afgevaardigde ambtsdragers kunnen door de ambtelijke vergadering, die hen afvaardigt — naast de geloofsbrief — van instructies worden voorzien, waarbij zij echter in het uitbrengen van hun stem worden vrijgelaten.