Ordinantie voor de ambtelijke vergaderingen.

 

VI. Algemene bepalingen.

Artikel 24.

Besluitvorming over zaken.

Lid
2

De leden stemmen hoofdelijk, tenzij de vergadering van algemene instemming met het aan de orde zijnde voorstel blijk geeft en geen der leden een hoofdelijke stemming verlangt.